Voorwaarden
Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden:

 

Artikel 1 – Identiteit

Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres.

Artikel 2 – Conformiteit

Het bedrijf staat er voor in dat de goederen  voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 Artikel 3 – Garantie

1. Op het systeem verlenen wij 12 maanden garantie.Uitgezonderd gebreken als gevolg van verkeerd gebruik.

2. Geen garantie verlenen wij op de paraplu, danwel superplu. Dit zijn gebruiksvoorwerpen en hierop is geen garantie van toepassing.

3 . Voor garantie is altijd van toepassing dat wij na beoordeling van de gebreken , deze verhelpen door vervanging van de desbetrefende onderdelen.

4. Verzendkosten om het product bij ons te krijgen zijn voor rekening van koper. Verzenkosten welke gemaakt moeten worden om het product weer bij u te krijgen , zijn voor rekening van ons bedrijf.

Artikel 4 - De bestelling

1. Leveranties van goederen worden gedaan nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

2. Indien na onvangst van de goederen de klant besluit het product te retourneren, kan dit uitsluitend in ongeopende verpakking binnen 7 dagen.

3 De restitutie van het bedrag zal na ontvangst van de onbeschadigde goederen plaatvinden binnen 30 dagen. In  mindering hierop rekenen wij €10,00. Deze kosten onstaan door verzenkosten en verpakkingskosten , welke noodzakelijk zijn om het product weer verkoopklaar te maken.

Artikel 5 - De uitvoering van de bestelling

1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen

2. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

 Artikel 6 – Betaling

1. Uitsluitend vooraf

 Artikel 7 - Wijziging van de voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

2 Wij streven naar heldere en duidelijke leveringsvoorwaarden zonder veel onnodige punten.

!